Friday, October 10, 2008

Bref WC pott sõidab linnas ringi

Selline asi sõidab Tallinnas ringi ja ajab enda järel seebimulle välja. Slogan: Bref puhastab sinu eest. Kui juba midagi erilist teha, siis sellist - suurt ja tootesse puutuvat.

No comments: