Tuesday, November 4, 2008

Eesti Meediaturu netokäive - Q3 ja 9 kuud 2008

Emor räägib nii. Üsna ootuspärane - kiiret tõusu enam pole aga karmi langust ka veel mitte.

  

III kvartali kogukäive oli 362 miljonit krooni, mis võrreldes 2007.a. III kvartali ca 1% kasvu. Üle keskmise kasvasid internet ja välimeedia (21%) ning nii tele- kui raadioreklaam (7%). Langustrendi näitas trükimeedia: ajakirjad
-5% ja ajalehed -11%.

 

Esimese 9 kuu netokäive ulatus 1287 miljoni krooniniKasv võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuuga oli ca 2%.

No comments: